Elektrické šroubováky

Elektrické šroubováky s vypínací spojkou nalézají široké využití v odvětví montážního průmyslu.  Bez nutnosti nákladného přívodu stlačeného vzduchu nabízejí rychlé a cenově přijatelné řešení při realizaci montážních pracovišť. Jejich osvědčený vypínací mechanismus zajišťuje spolehlivé dotažení všech šroubových spojů s potřebnou přesností. V sortimentu je také provedení ESD pro montážní aplikace citlivé na výboje statické elektřiny.

Download